HỌ ĐẠO CÀ MAU CỔ VÕ ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

HỌ ĐẠO CÀ MAU CỔ VÕ ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

Sau 53 năm với Sắc lệnh AD GENTES của Công đồng Vaticanô II đến nay, số giáo dân tại Hội thánh Việt Nam hầu như dậm chân tại chỗ, với tỷ lệ  # 7% so với mặt bằng dân số cả nước.

Riêng tại Giáo phận Cần Thơ mặc dầu nhiều năm nay, việc loan báo Tin Mừng luôn được các vị Chủ chăn nhắc đến và tích cực hoạt động, nhưng hiện nay số giáo dân chỉ đạt 3,6%. Nếu tính riêng giáo hạt Cà Mau lại càng ít hơn, chỉ 2.46% thôi, mặc nhiều năm qua quý Cha đã hết sức cố gắng mở thêm một số Giáo điểm và Họ đạo mới.

Vậy ngày lễ Chúa nhật Chúa Chiên lành, nhằm để gây ý thức cho các bậc làm cha mẹ nhất là các em ý thức sống tin thần Loan báo Tin Mừng bằng lời cầu nguyện, gương sống tốt nhất là hăng hái đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu ” Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” 
Bảo Lộc

Xem video Cổ võ Ơn Thiên Triệu Linh Mục & Tu Sĩ Họ Cà Mau
XIN BẤM VÀO ĐÂY

ĐAI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ

DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ

HỘI DÒNG ĐA MINH

DÒNG CON ĐỨC MẸ BÌNH THỦY

DÒNG PHANXICÔ

DÒNG LASAN

TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG

DÒNG CHÚA CHIÊN LÀNH

DÒNG THÁNH PHAO LÔ

DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *