MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG.

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG.
Kính chúc mừng bổn mạng quí Bề trên, quí Giám mục, quí Linh mục, quí Sư huynh, quí Thầy, quí Ông, quí Anh cùng các vị Gia trưởng mang Thánh hiệu Giuse.
Nguyện xin Thánh Giuse Quan Thầy luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa Toàn Năng ban đến quí vị luôn tràn đầy ân sủng Đấng Phục Sinh, luôn dồi dào tinh thần và sức khỏe để tiếp tục phục vụ tha nhân vì Sáng Danh Chúa, lòng Yêu Mến Chúa nồng nàn, tinh thần quảng đại, nhiệt thành sẵn sàng với Thánh Ý Chúa trong mọi thăng trầm cuộc sống, luôn biết chăm sóc Gia Đình, siêng năng cầu nguyện và noi gương Thánh Cả Giuse là con người thầm lặng, nhân từ và khiêm nhường. Amen!
Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *