Giáo Hạt Cà Mau

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

03/12/2017

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

NGÀY LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tháng 1

Ngày 13: Đaminh Phạm Viết Khảm
Giuse Phạm Trọng Tả
Luca Phạm Trọng Thìn

Ngày 22: Matthêu Alonzo-Leciniana Ðậu
Francis Gil Fedrich Tế

Ngày 30: Tôma Khuông

Tháng 2

Ngày 2: Jean Theophanô Vénard Ven

Ngày 13: Phaolô Lê Văn Lộc

Tháng 3

Ngày 11: Đaminh Cẩm

Tháng 4

Ngày 02: Đaminh Vũ Ðình Tước

Ngày 06: Phaolô Lê Bảo Tịnh

Ngày 07: Phêrô Nguyễn Văn Lựu

Ngày 27: Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng

Ngày 28: Phaolô Phạm Khắc Khoan
Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
GioanBt Ðinh Văn Thành

Ngày 30: Giuse Tuân

Tháng 5

Ngày 01: Augustinô Schoeffler Ðông
John-Louis Bonnard Hương

Ngày 02: Giuse Nguyễn Văn Lựu

Ngày 09: Giuse Hiển

Ngày 11: Matthêu Lê Văn Gẫm

Ngày 22: Micae Hồ Ðình Hy
Lawrence Ngôn

Ngày 25: Phêrô Ðoàn Văn Vân

Ngày 26: Gioan Ðoàn Trinh Hoan
Matthêu Nguyễn Văn Phượng

Ngày 28: Phaolô Hạnh

Tháng 6

Ngày 01: Giuse Túc

Ngày 02: Đaminh Ninh

Ngày 03: Phaolô Vũ Văn Ðổng

Ngày 05: Luca Vũ Bá Loan
Đaminh Huyên
Đaminh Toại

Ngày 06: Vinhsơn Dương
Phêrô Đinh Văn Dũng
Phêrô Đinh Văn Thuần

Ngày 07: Giuse Trần Văn Tuấn

Ngày 12: Augustinô Phan Viết Huy
Nicola Bùi Ðức Thể

Ngày 16: Đaminh Mạo
Đaminh Nguyên
Đaminh Nhi
Vinhsơn Tường
Anrê Tường

Ngày 17: Giuse Ða

Ngày 26: Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
Dominic Henares Minh

Ngày 27: Tôma Toán

Ngày 30: Vinhsơn Đỗ Yến

Tháng 7

Ngày 03: Philipphê Phan Văn Minh

Ngày 04: Giuse Nguyễn Ðình Uyển

Ngày 10: Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh
Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Ngày 12: Ignatius Delgado Y
Phêrô Khanh
Anê Lê Thị Thành

Ngày 15: Phêrô Nguyễn Bá Tuần
Anrê Nguyễn Kim Thông (Thuông)

Ngày 18: Đaminh Ðinh Ðạt

Ngày 20: Giuse Maria Diaz Sanjurjo An

Ngày 24: Joseph Fernandez Hiền

Ngày 28: Melchor Garcia Sampedro Xuyên

Ngày 31: Emmanuel Lê Văn Phụng
Phêrô Ðoàn Công Quý

Tháng 8

Ngày 01: Bênađô Vũ Văn Duệ
Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

Ngày 12: Giacôbê Đỗ Mai Năm
Antôn Nguyễn Ðích
Micae Nguyễn Huy Mỹ

Ngày 21: Giuse Đặng Ðình Viên

Tháng 9

Ngày 05: Phêrô Nguyễn Văn Tự
Giuse Hoàng Lương Cảnh

Ngày 17: Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

Ngày 18: Đaminh (Ðoài) Trạch

Ngày 20: John Charles Cornay Tân

Ngày 21: Francis Jaccard Phan
Tôma Trần Văn Thiện

Tháng 10

Ngày 06: Phanxicô Trần Văn Trung

Ngày 11: Phêrô Lê Tùy

Ngày 17: Francois-Isidore Gagelin Kính

Ngày 23: Phaolô Tống Viết Bường

Ngày 24: Giuse Lê Ðăng Thị

Ngày 28: Gioan Ðạt

Tháng 11

Ngày 01: Peter Almato Bình
Jerome Hermosilla Liêm
Valentine Berriochoa Vinh

Ngày 03: Peter Francis Néron Bắc

Ngày 05: Đaminh Hà Trọng Mậu

Ngày 07: Jacinto Castaneda Gia
Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm

Ngày 08: Phaolô Nguyễn Ngân
Giuse Nguyễn Ðình Nghi
Martinô Tạ Đức Thịnh
Martinô Thọ
Gioan Baotixita Cỏn

Ngày 14: Stephen Cuénot Thể

Ngày 20: Phanxicô Xavie Cần

Ngày 24: Peter Dumoulin-Borie Cao
Vinhsơn Nguyễn Thế Ðiểm
Phêrô Vũ Ðăng Khoa

Ngày 26: Đaminh Nguyễn Văn Xuyên
Tôma Ðinh Viết Dụ

Ngày 28: Anrê Trần Văn Trông

Ngày 30: Joseph Marchand Du

Tháng 12

Ngày 06: Giuse Nguyễn Duy Khang

Ngày 12: Simon Phan Đức Hòa

Ngày 18: Phêrô Trương Văn Ðường
Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
Phêrô Vũ Văn Truật

Ngày 19: Tôma Nguyễn Văn Ðệ
Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
Augustinô Nguyễn Văn Mới
Đaminh Bùi Văn Úy
Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

Ngày 21: Anrê Trần An Dũng Lạc
Phêrô Trương Văn Thi

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.