Ca đoàn Thánh Gia họ đạo Bảo Lộc (Cà Mau) Mừng lễ bổn mạng Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Ca đoàn Thánh Gia & Ban Mục Vụ Gia Đình
Mừng lễ bổn mạng Thánh Gia Thất:
Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Thánh lễ kính Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse cử hành lúc 6g, sáng Chúa Nhật, ngày 29/12/2018 tại Nhà thờ Bảo Lộc, do Cha sở Phaolô Nguyễn Văn Vinh và Thầy Phó tế GiuSe Nguyễn Văn Thiện dâng Thánh lễ.

Cùng với cộng đoàn Giáo xứ, các thành viên trong ca đoàn sốt sắng dâng lễ kính Thánh Gia Thất, bổn mạng Ca đoàn. Đây cũng là dịp tạ ơn Thánh Gia Thất vì Thánh Gia đã ban nhiều ơn lành cho Ca đoàn dưới sự dìu dắt nâng đỡ của Cha Sở Phaolo.

Đối với Ca đoàn Thánh Gia, đây cũng là một Ca đoàn có nhiều đóng góp cho Giáo xứ bằng lời ca, tiếng hát trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật và các lễ trọng trong năm. Hằng tuần Ca đoàn tập hát vào ngày thứ sáu. Các thành viên Ca đoàn luôn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương. Luôn nêu cao tinh thần dấn thân phục vụ.

Mong rằng các thành viên trong Ca đoàn Thánh Gia luôn thăng tiến trên con đường dấn thân phục vụ trong năm 2019.

Nguyện xin Thánh Gia Thất: Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Giuse ban nhiều ơn lành cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con.

Lương Anh

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *