Thư Mời Họp Mặt Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Dự Tu Hạt Cà Mau

DANH SÁCH LINH MỤC TU SĨ GỐC HẠT CÀ MAU 2019

STT HỌ VÀ TÊN TRIỀU/ DÒNG ĐANG Ở HỌ ĐẠO GỐC
01 HY Gb. Phạm Minh Mẫn Triều Sài Gòn Hòa
Thành
02 Lm Mc. Phạm Minh Thủy Triều Họ Vịnh
Chèo
Hòa
Thành
03 Lm Pr. Phạm Hữu Trí Triều ĐCV  St.
Quý
Cà Mau
04 Lm Pr.
Nguyễn Thanh
Triều Họ Thái Hải Hòa
Thành
05 Lm Mt. Ngô Hữu Kỳ Triều Họ Chủ Chí Hòa
Thành
06 Lm Ben. Hồ Văn Tải Triều Họ Ô-Ven Cái Cấm
07 Lm Ben. Phan Văn Lành Triều Họ Chánh
Tòa
Cái Cấm
08 Lm Mt. Ngô Hữu Nghiệm Triều Họ Đại Hải Tân Lộc
09 Lm Tm. Ngô Tấn Kha Triều Họ Kinh Lý Cái Rắn
10 Lm Mt. Văn Công Tặng Triều Họ Lương Hiệp Hòa
Thành
11 Lm Pr. Trương Lê Đệ Triều Họ Giá Rai Cà Mau
12 Lm Pr. Nguyễn Trần Triều Họ Bình

Thủy
Hòa Thành
13 Lm Pr. Dương Minh Luân Triều Họ Xuân
Hòa
Tân Lộc
14 Lm Mt. Ngô Hữu Phụng Triều Họ Nam Hải Tân Lộc
15 Lm. Gb. Phạm Văn Tụ Triều Họ Cái Rắn Cà Mau
16 Lm Gs. Phạm Thành Công Triều Họ Bạc Liêu Cà Mau
17 Lm Dom.
Nguyễn Ngọc
Thuần Triều Họ Vĩnh
Hiệp
Hòa
Thành
18 Lm Mt. Võ
Minh
Châu Triều Họ Huyện Sử Hòa
Thành
19 Lm Mart.
Nguyễn Hoàng
Hôn Triều Họ Rau Dừa Cà Mau
20 Lm Dom. Châu Hoàng Ngọc Triều Họ Hòa Thành Cà Mau
21 Lm Pr. Trịnh Quốc Việt Triều Họ Bàu Sen Hòa
Thành
22 Lm Pr. Nguyễn Chí Hùng Triều Họ  Số 6 La Cua Ao Kho
23 Lm Pr. Nguyễn Việt Sử Triều Họ Kinh Ba Tân Lộc
24 Lm Pr. Nguyễn Hữu Thời Dòng Đa Minh Du học Thái Lan Cà Mau
25 Sr Et. Nhiệm CQP Cần Thơ Hòa
Thành
26 Sr Cl. Huệ CQP Bãi Giá Hòa Thành
27 Sr Rs. Nguyễn Thị Hường CQP Hai Bà Trưng – SG Cà Mau
28 Sr Gz. Nhành MTG Vĩnh Hiệp Hòa
Thành
29 Sr Thu Vân CQP Gia Lai Hòa
Thành
30 Sr Tuyết Duy CQP HĐ Chàng Ré  
31 Sr Cescilia
Trần Thị
Năm Bác Ái Thái Lan Cà Mau
32 Sr Ane. Võ
Thị Kim
Huệ MTG Cái
Mơn
Cái Mơn Cà Mau
33 Sr Thu Dòng Đa
Minh
Biên Hòa U Minh
34 Sr Phan Ngọc Giào CCL Sài Gòn Tân Lộc
35 Sr Điện CQP Cù Lao Giêng Tân Lộc
36 Sr Ngô Kim Luyến MTGCQ Ngũ Hiệp – Mỹ Tho  
37 Sr Nathali   CQP Cù Lao Giêng Tân
Lộc
38 Sr Uyên BÁC ÁI Cần Thơ  
39 Sr Thái Hương BÁC ÁI Dốc Mơ  
40 Sr Duyên Tiền tập CQP Bạc Liêu  
41 Sr Thúy Anh Nhà tập CQP Cần Thơ  
42 Sr Ngát Tiền tập CCL Sài Gòn  
43 Sr Lan Trinh MTG CT Sóc Trăng  
44 Sr Huệ Nhà tập MTGCT Sóc Trăng Hòa
Trung
45 Sr HL. Lương T. Huyền Vi MTGCT Sóc Trăng Ao Kho
46 Sr Trần Thị
Khánh
Thi MTGCT Sóc Trăng Ao Kho
47 Sr Hồng Ân Nhà tập CQP Cần Thơ Hòa
Trung
48 Sr Cl. Lê
Hồng
Sương Tiền tập MTG Cái Mơn Cái Mơn Cà Mau
49 Sr Ma. Nguyễn Huỳnh Nguyện CQP Cần Thơ Quản
Long
50 Thầy Thái Mẹ Lên Trời Sài Gòn Ao Kho
51 Thầy Của Chúa Thánh Thần Sài Gòn Ao Kho
52 Thầy Mt. Ngô Hữu Nghị Hiến sĩ Đức
Mẹ Vô Nhiễm
Sài Gòn Tân
Lộc
53 Thầy Pr. Trị Dòng Tên Sài Gòn Cà Mau
54 Thầy Dom. Nguyễn Duy Phương Chúa Thánh Thần Sài Gòn Cà Mau
55 Mt. Phan Văn Khắt ĐCV St. Quý Cần Thơ Huyện Sử
56 Louis Huỳnh Thanh Hải ĐCV St. Quý Cần Thơ Ao Kho
57 Gk. Phan Văn Giàu ĐCV St. Quý Cần Thơ Lacua
58 Pr. Lê Việt Tân ĐCV St. Quý Cần Thơ Cà Mau
59 Gb. Nguyễn Huỳnh Ân ĐCV St. Quý Cần Thơ Quản
Long
60 Mt. Phan Văn Sắt ĐCV St. Quý Cần Thơ Huyện Sử
61 Mt. Võ Trần Nguyễn ĐCV St. Quý Cần Thơ Hòa
Thành
62 Pr. Lê Trần
Tín
Nhiệm ĐCV St. Quý Cần Thơ Hòa
Thành
63 Gc. Nguyễn
Phước
Trường ĐCV St. Quý Cần Thơ Hòa
Trung
64 Dom. Nguyễn Minh Nhật Dự tu GPCT Cần Thơ Hòa
Thành
65 Gs. Nguyễn Đức Duy Dự tu GPCT Cần Thơ Huyện Sử
66 Gs. Trần
Phong
Thái Dự tu GPCT Cần Thơ Năm
Căn
67 Dom. Hoàng Văn Đông Dự tu GPCT Cần Thơ Kinh
Ba
68 Dom. Phan Văn Nam Dự tu GPCT Cần Thơ Kinh
Nước
Lên
69 Dom. Phạm Văn Thi Dự tu GPCT Cần Thơ Rạch
Gốc
70 Pr. Huỳnh Ngọc Thanh Dự tu GPCT Cần Thơ Hòa
Thành
71 Pr. Nguyễn Thành Tâm Dự tu GPCT Cần Thơ Cái Đôi Vàm
72 Gs. Nguyễn Thành Luân Dự tu GPCT Cần Thơ Thới
Bình
Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *