Họ Đạo Cà Mau Với Những Ngày Đầu Năm Kỷ Hợi (Ngày Mồng Hai Tết)

– Ngày Mồng Hai Tết:

6 giờ sáng, giáo dân tập trung Cầu Lễ và sau đó Thánh Lễ Đồng tế gồm Cha Sở Phaolô, Cha Phó Giuse và hai  Cha Pet Trương Lê Đệ, Cha Gs Phạm Thành Công quê họ Cà Mau để cầu nguyện cho Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Dịp này nhắc nhở mọi người luôn  sống  đạo làm con là phải tháo hiếu và luôn cầu nguyện cho các Ngài.

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *