LỜI NGUYỆN LỄ TRO – NĂM C

LỄ TRO – NĂM C

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại con người đầy yếu đuối tội lỗi của mình, để tỏ lòng ăn năn sám hối. Trong tâm tình sốt sắng bước vào Mùa Chay Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

  1. Mùa Chay là dịp thuận tiện giúp các hối nhân hoán cải đời sống. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn có tâm tình đơn sơ- hiền hòa và nhiệt thành trong công tác mục vụ, nhất là siêng năng ban Bí tích sám hối, để dẫn đưa nhiều người trở về cùng Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  • Chúa muốn con người làm việc bố thí là để sống tình bác ái. Xin cho các Kitô hữu, luôn biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó hoạn nạn, và làm việc từ thiện một cách âm thầm khiêm tốn vì lòng yêu mến, nhờ đó sẽ được Chúa thi ân giáng phúc và tha thứ mọi lỗi lầm.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  • Mỗi khi cầu nguyện là người tín hữu được kết nối với Thiên Chúa. Xin cho những người thân của chúng con, biết ý thức sống Mùa Chay cách sốt sắng, luôn nhắc nhở nhau cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và siêng năng gặp gỡ Bí tích Thánh Thể, để được tiếp thêm sức mạnh chống lại mọi cám dỗ trong đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  • Mục đích của việc ăn chay là giúp con người làm chủ bản thân. Xin cho mỗi người chúng con, biết nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của chính mình, để sám hối sửa đổi, luôn sống tỉnh thức tiết độ, và làm sáng danh Chúa nơi môi trường mà chúng con đang sống.

 Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một thời gian thuận tiện để sửa chữa những thiếu sót trong cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện một cách đơn sơ khiêm nhường, hy sinh hãm mình vì lòng yêu mến Chúa, và chân thành làm việc bác ái giúp đỡ cho nhau mà không cần báo đáp. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *