Một vài hình ảnh vui Tết Trung Thu 2019 tại một số Họ đạo trong Giáo hạt Cà mau.

Họ đạo Cái Cấm

Họ đạo Tắc Vân

Họ đạo Sông Đốc

Họ đạo Rau Dừa

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *