Giáo Hội Năm Châu 7/10/2019: Nhận định của ĐHY Raymond Burke về tình hình Giáo Hội hiện nay

Nửa thiên niên kỷ sau cuộc Cải cách Tin Lành, người Đức lại gây rắc rối cho Giáo Hội Rôma. Lần này, các Giám Mục Công giáo Đức đã bắt đầu tái định hình Giáo Hội theo hình ảnh cấp tiến của riêng mình.

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *