Giáo huấn vui. Kỳ 5 – Tông huấn Vui Mừng và Hân Hoan (25-31)

Playlist tất cả các số: youtube.com

Văn Yên, SJ

(VaticanNews Tiếng Việt 10.01.2020)

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *