Giáo Hạt Cà Mau

Truyền hình trực tiếp buổi Cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện trước Khăn Liệm Chúa Giêsu ở Torino với thuyết minh Tiếng Việt

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.