Họ Đạo Cà Mau Cầu Nguyện Và Khuyến Khích Ơn Gọi Linh Mục-Tu Sĩ

Họ Đạo Cà Mau Cầu Nguyện Và Khuyến Khích Ơn Gọi Linh Mục-Tu Sĩ

Từ ngày thành lập cho đến nay sau 95 năm,  họ đạo Cà Mau đã góp phần cho Giáo phận được 7 Linh mục trong đó có 1 Linh mục Dòng Đa Minh,  3 Nữ Tu sĩ, 1 Chủng sinh và 2 nam Tu sĩ.

Lời Chúa luôn vang gọi “Anh em hay nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Vâng, dù sống trong Ơn gọi nào, mọi người đều được mời gọi quy hướng về Đức Kitô tâm điểm và mẫu gương của sự thánh thiện. Có một Ơn gọi rất đặc biệt mà Chúa dành cho những người sống đời thánh hiến, được tuyển chọn để theo sát Đúc Kitô hơn qua những hy sinh, từ bỏ, chấp nhận lội ngược dòng đời để làm chứng nhân cho cuộc sống  hữu hạn trần gian.

Hôm nay, Lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện, khuyến khích cho Ơn gọi Linh mục -Tu sĩ, Cộng đoàn Nữ tu Chúa Quan Phòng cùng Ban Ơn gọi giới thiệu trong các Thánh lễ về một số Dòng: Thánh Phaolô, Đa Minh, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Phanxicô, Con Đức Mẹ Cần Thơ, LaSan, Chúa Quan Phòng, Con Đức Mẹ Mân Côi, Chúa Chiên Lành; Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn; Tu Đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa và Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ.

” … Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa” (Mt 9, 37-38)

Ban Ơn gọi – Phạm Dũng

DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI
DÒNG CON ĐỨC MẸ CẦN THƠ
DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG
DÒNG CHÚA CHIÊN LÀNH
DÒNG THÁNH PHAOLÔ
TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN
DÒNG PHANXICÔ
DÒNG ĐA MINH
CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ
TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ TU SĨ NHÀ CHÚA
DÒNG LA SAN
Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *