Giáo Hạt Cà Mau

Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi – Ngày 01.11.2021

THÁNG 11 – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Thứ Hai, ngày 01.11.2021
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – LỄ TRỌNG
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Thánh Pio V, một trong những Giáo hoàng vĩ đại nhất từng điều hành Giáo Hội, đã lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Thánh Thomas of Vallanova, Tổng giám mục Valence, thánh Inhaxio, thánh Phanxico Xavier, thánh Phanxico Borgia, thánh Theresa và thánh Philip Neri, cũng như nhiều người nổi tiếng khác mà tôi không thể kể hết được rất có lòng sùng kính đối với Kinh Mân Côi rất thánh.
Thánh Louis de Montfort

Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi…
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh…
>> Cầu cho các linh hồn luyện tội…

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

TỪ LÚC MẸ NÓI LỜI XIN VÂNG (hát – nghe: một câu hoặc hết)
1. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất đỗi vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi sa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng.
ĐK. Mẹ thưa xin vâng, xin vâng trọn thánh ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng với tin mừng của Con Chí Thánh. Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo Mẹ: sống xin vâng với trái tim thảo hiền.
2. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời. Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng.
3. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, Mẹ trở nên Thánh Mẫu tuyệt vời. Nhờ Mẹ, Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng.

2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM 1:
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9). Mẹ đã sống trọn vẹn hai tiếng “xin vâng”, nên Mẹ được ban thưởng vinh quang Nước Trời với tước hiệu là Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Mẹ giúp chúng con sống sao cho xứng, để mai sau chúng con cũng được hợp đoàn với thần thánh trên trời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 2:
Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
Bà Êlisabét đã cất lời ca khen Mẹ khi Mẹ tới viếng thăm. Xin cho chúng con hằng ngày biết cất lời chúc tụng và cảm tạ Chúa với tâm tình như sách Khải Huyền: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!” (Kh 7,12).
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 3:
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư” (Tv 23,1). Chúa là Vua mọi loài mọi vật, nhưng lại chấp nhập sinh hạ trong cảnh nghèo hèn. Xin Chúa hạ cố ngự vào trong tâm hồn chúng con, mà làm cho chúng con càng ngày càng xứng đáng với Chúa hơn.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 4:
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.” (1 Ga 3,1a). Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con. Cha yêu thương chúng con biết dường nào: Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Cha, lại ban Con Một duy nhất của Cha để chuộc tội cho chúng con. Hợp với Đức Mẹ cùng triều thần thánh trên trời và muôn loài muôn vật, chúng con xin tạ ơn Cha, nhân danh Chúa Giêsu bây giờ và mãi đến muôn đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 5:
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Xin cho chúng con sống trọn niềm hiếu thảo với Cha, luôn khao khát và cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ sức mạnh ân sủng của Chúa Giêsu, Đấng Công Chính, theo tinh thần của hiến chương Nước Trời: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

con xin dâng mẹ (hát – nghe: một câu hoặc hết)
ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.