Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2022
Ý truyền giáo – Cầu cho tình bác ái huynh đệ

Xin cho các quyền và nhân phẩm của những ai đang bị bách hại được công nhận, bởi tất cả đều là những anh em chị em trong một gia đình nhân loại.

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *