Giáo Hạt Cà Mau

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh)

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 1-8 Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé […]

Xem thêm…