+ Chúa Nhật 24/03/2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. – Chúa khoan dung đợi ta sám hối.

Chúa khoan dung đợi ta sám hối. 24/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật […]

Xem thêm…

KHUÔN MẶT NGÀI BIẾN ĐỔI (17/03 – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C)

KHUÔN MẶT NGÀI BIẾN ĐỔI Lời Chúa : Lc 9, 28b-36 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi, y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 24/02/2019 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C. – Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ.

Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ. 24/+ Chúa Nhật 24/02/2019 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C. – Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ. “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 23/12/2018 – Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng năm C. – Người dám tin vào Thiên Chúa.

Người dám tin vào Thiên Chúa. 23/12 – Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng năm C. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”.   Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 09/12/2018 – Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm C. – Dọn-sửa đường cho Chúa đi.

Dọn-sửa đường cho Chúa đi. 09/12 – Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm C. “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.   Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê […]

Xem thêm…