Giáo Hạt Cà Mau

Người tiếp đón họ (19.6.2022 Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C)

Lời Chúa: Lc 9,11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm […]

Xem thêm…

Mừng Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Chúa Nhật Năm C 19.06.22

Mừng Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Chúa Nhật Năm C 19.06.22 vo ha I.  “Ăn để sống, chớ không phải sống để ăn”. Đó là lời khuyên răn  con cháu từ ngàn xưa của tổ tiên ông bà cha mẹ dân Việt ta.  Như vậy “Ăn” là một “nhu cầu” cần thiết cho đời sống. Mà Nhu Cầu là cái cần phải có, […]

Xem thêm…

Đấng Hồi Sinh

Đấng Hồi Sinh Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thế giới của chúng ta trong hai năm vừa qua đã trở nên tiêu điều do đại dịch Covid-19. Ngoài những hệ luỵ về kinh tế, những tổn thương tâm lý cũng rất nghiêm trọng và cần phải một thời gian dài mới hy […]

Xem thêm…

Thánh Thần nhắc nhớ anh em

Thánh Thần nhắc nhớ anh em Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Người ta nói di chứng của hậu Covid là hay quên. Nhớ trước quên sau. Hứa đó rồi quên. Có người còn nói chơi: “nợ người ta thì quên mà ai nợ mình thì nhớ”. Nhưng thực ra, quên là cái gì đó rất đỗi […]

Xem thêm…