Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai […]

Xem thêm…

Hết lòng tha thứ (13.9.2020 – Chúa Nhật 24 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần […]

Xem thêm…

Nếu được cả thế giới (30.8.2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo […]

Xem thêm…

Cái chết của Đức Giêsu được báo trước

Cái chết của Đức Giêsu được báo trước Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A(Mt 16,21–27) Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ WHĐ (26.8.2020) – Nhiều bạn trẻ thắc mắc rằng: “Thầy ơi, nếu Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, vậy Ngài có biết ngày giờ Ngài phải chịu chết không?” Hỏi như thế […]

Xem thêm…

KÊ-PHA, ANH LÀ TẢNG ĐÁ (23.8.2020 – Chúa Nhật 21 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 16, 13-20Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các […]

Xem thêm…

Lòng tin của bà mạnh thật (16.8.2020 – Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi. Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không […]

Xem thêm…

Xin cho con đi trên mặt nước (09.8.2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở […]

Xem thêm…

Học hỏi Phúc âm CN Chúa lên trời, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lời Chúa: Mt 28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em […]

Xem thêm…