SỨC MẠNH TỪ TRỜI CAO(Chúa nhật 7 Phục sinh năm C – Lễ Chúa Thăng Thiên)

SỨC MẠNH TỪ TRỜI CAO(Chúa nhật 7 Phục sinh năm C – Lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24, 46-53 Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 24/03/2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. – Chúa khoan dung đợi ta sám hối.

Chúa khoan dung đợi ta sám hối. 24/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật […]

Xem thêm…

KHUÔN MẶT NGÀI BIẾN ĐỔI (17/03 – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C)

KHUÔN MẶT NGÀI BIẾN ĐỔI Lời Chúa : Lc 9, 28b-36 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi, y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 24/02/2019 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C. – Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ.

Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ. 24/+ Chúa Nhật 24/02/2019 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C. – Nhân từ như Cha là Ðấng nhân từ. “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh […]

Xem thêm…