Được biến đổi hình dạng (28.02.2021 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B)

Được biến đổi hình dạng (28.02.2021 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Mc 9, 2-10 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến […]

Xem thêm…

Tôi tớ tốt lành và trung tín (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN – MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm)

Tôi tớ tốt lành và trung tín (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN – MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải […]

Xem thêm…

Hãy xuất khỏi người này (31.01.2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên, Năm B)

Hãy xuất khỏi người này (31.01.2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Một hôm, Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như […]

Xem thêm…

TRỜI MỞ RA (10.01.2021 – Chúa Nhật – Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)

Lời Chúa: Marco 1, 7-11     Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Hồi ấy, Đức […]

Xem thêm…

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG (03.01.2021 – Chúa Nhật – Chúa Hiển linh)

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên […]

Xem thêm…

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU (27.12.2020 – Chúa Nhật trong tuần Bát nhật Giáng Sinh – Thánh gia)

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng […]

Xem thêm…