Giáo Hạt Cà Mau

Hãy sẵn sàng (27.11.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A)

Hãy sẵn sàng (27.11.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A) Lời Chúa: Mt 24, 37-44 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ […]

Xem thêm…

Anh em làm chứng cho Thầy (13.11.2022 – Chúa Nhật 33 TN. Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam)

  Lời Chúa: Lc 21, 5-19 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi […]

Xem thêm…