+ Chúa Nhật 23/12/2018 – Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng năm C. – Người dám tin vào Thiên Chúa.

Người dám tin vào Thiên Chúa. 23/12 – Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng năm C. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”.   Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 09/12/2018 – Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm C. – Dọn-sửa đường cho Chúa đi.

Dọn-sửa đường cho Chúa đi. 09/12 – Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm C. “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.   Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 02/12/2018 – Chúa Nhật tuần 1 Mùa Vọng năm C. – Tỉnh thức và cầu nguyện.

Tỉnh thức và cầu nguyện. 02/12 – Chúa Nhật tuần 1 Mùa Vọng năm C. “Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.   Lời Chúa: Lc 21, 25-28, 34-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 30/09/2018 – Chúa Nhật tuần 26 Thường Niên năm B. – Thà chặt tay, chặt chân, móc mắt.

Thà chặt tay, chặt chân, móc mắt. 30/09 – Chúa Nhật tuần 26 Thường Niên năm B. “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.   Lời Chúa: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo […]

Xem thêm…

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – NĂM B

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – NĂM B Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu luôn đối xử bao dung quảng đại với tất cả mọi người, nhưng lại rất nghiêm khắc với những kẻ làm gương mù gương xấu cho người khác. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 09/09/2018 – Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên năm B. – Epphata – hãy mở ra.

Epphata – hãy mở ra. 09/09 – Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên năm B. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.   Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa […]

Xem thêm…

+ Chúa Nhật 02/09/2018 – Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B. – Giới răn Thiên Chúa – tập tục phàm nhân.

Giới răn Thiên Chúa – tập tục phàm nhân. 02/09 – Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.   Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, […]

Xem thêm…