Thứ Bảy 26.1.2019 (Tuần 2 TN – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô)

Vào nhà, vào thành phố (26.1.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 TN – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô) 25/01/2019 Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi […]

Xem thêm…

Thứ Năm 02/08/2018 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên. – Tự do chọn lựa.

Tự do chọn lựa. 02/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.   Lời Chúa: Mt 13, 47-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được […]

Xem thêm…

Thứ Tư 25/07/2018 – Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chén đắng theo Chúa.

Thứ Tư 25/07/2018 – Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chén đắng theo Chúa.   Chén đắng theo Chúa. 25/07 – Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Các con sẽ uống chén của Ta”.   * Giacôbê là con ông Dêbêđê, […]

Xem thêm…

CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG (13.5.2018 – Chúa nhật 7 Phục sinh: Chúa Thăng thiên)

CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG (13.5.2018 – Chúa nhật 7 Phục sinh: Chúa Thăng thiên) CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ […]

Xem thêm…