Giáo Hạt Cà Mau

Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

Buộc xưng tội trong mùa Chay không? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe nói rằng ai không […]

Xem thêm…