Đi Thật Xa.

              Đi xa để về gần. Đi xa để cảm nghiệm những điều gần gũi xung quanh. Có tiếng ai đó : – Ngày xưa Chúa Giesu gọi một cái là ông Matthew bỏ tất cả theo Ngài, đúng là sức mạnh của lời mời gọi, ngày nay dễ gì còn!               – Còn chứ, […]

Xem thêm…

ĐHY Bo lo ngại tin tức xấu trên phương tiện truyền thông ảnh hưởng xấu đến người trẻ

ĐHY Charles Maung Bo của Myanmar bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng xấu của truyền thông xã hội đối với người trẻ về luân lý đạo đức và ảnh hưởng về sự hòa hợp giữa con người trong xã hội. Trong bài giảng hôm Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, Ngày Thế giới Truyền […]

Xem thêm…