HỌP MẶT GIỚI TRẺ HẠT CÀ MAU (HỌ ĐẠO TÂN LỘC – 01/01/2019) – GIỚI TRẺ SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

GIỚI TRẺ SỐNG CHỨNG NHÂN Các bạn trẻ thân mến, Nhìn vào thực trạng hiện nay, giới trẻ phát triển về nhiều mặt như trí thức, hiểu biết và sử dụng công nghệ… Bên cạnh đó, giới trẻ cần cũng còn hạn chế không ít khía cạnh, đặc biệt là đời sống tinh thần. Vì […]

Xem thêm…

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Panama 2019

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Panama 2019 Panama City – Ngày 04/07/2018, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG)  Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của bài hát chủ đề của Đại hội. Phiên bản này được kết hợp 5 […]

Xem thêm…