Những lời cầu nguyện mà mọi trẻ em có thể học từ khi còn nhỏ

Những lời cầu nguyện mà mọi trẻ em có thể học từ khi còn nhỏ © Africa Studio – Shutterstock NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN MÀ MỌI TRẺ EM CÓ THỂ HỌC TỪ KHI CÒN NHỎ Tác giả: Christine Ponsard Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Từ: aleteia.org (28.12.2020) WHĐ (18.2.2021) – Những lời cầu nguyện […]

Xem thêm…