Giải đáp phụng vụ: Vị trí của Nhà tạm. Nói thêm về Nhà tạm có cửa đôi

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Trong giáo xứ của chúng con khoảng 25 năm trước, cha xứ đã quyết định tách Nhà […]

Xem thêm…

ĐTC mời gọi các ca đoàn giúp dân Chúa tham dự phụng vụ tích cực

ĐTC khuyến khích các thành viên Hiệp hội các ca đoàn của Ý dùng tiếng hát của mình giúp cho giáo dân tham gia phụng vụ cách ý thức và sống động, và tạo nên những nhịp cầu nối kết, hòa hợp con người với những khác biệt. Hôm 28/9, tại đại thính đường Phaolô […]

Xem thêm…

Khi giáo dân đọc kinh Nhật Tụng (kinh Phụng Vụ) thì sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Nếu một giáo dân đọc kinh Nhật Tụng theo hình thức ngoại thường, người ấy có tham gia vào lời cầu nguyện chính […]

Xem thêm…

Lời Mở Đầu – Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma Bản Dịch Mới

QUY CHẾ TỔNG QUÁT  SÁCH LỄ RÔMA  LỜI MỞ ĐẦU 1.       Khi Chúa Kitô sắp cử hành bữa tối vượt qua với các môn đệ, trong đó, Người thiết lập hy lễ Mình và Máu Người, Người đã truyền phải sửa soạn một căn phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ (Lc 22,12). Hội […]

Xem thêm…