Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Lời kêu gọi: “Hãy ăn năn sám hối” của thánh Gioan Tiền Hô vẫn đang nhắc nhở chúng ta từng ngày, nhất là trong Mùa Vọng này. Với lòng quyết tâm chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng hiệp ý dâng […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội khuyên nhủ mỗi người chúng ta: đừng để những thú vui trần thế ru ngủ, mà hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng, vì Đức Kitô sẽ đến một cách bất ngờ không ai biết trước. Trong tâm tình sốt […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ Thiếu nhi: LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ – NĂM C

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu tuy là một Thiên Chúa quyền năng, nhưng Ngài lại từ bỏ tất cả để sống và đồng hành với những phận người thấp hèn bé nhỏ. Mừng Lễ Chúa Kitô là Vua hôm nay, chúng ta hãy cùng suy tôn thờ lạy […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ Thiếu nhi: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – NĂM C

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa dù bị tra tấn bằng mọi cực hình đau đớn nhất, thậm chí phải mất đi mạng sống, nhưng các ngài vẫn không từ bỏ niềm tin của mình. Noi theo gương can đảm và trung thành […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết: cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, khi chết đi nghĩa là trở về với Thiên Chúa, sẽ không còn đau khổ và thậm chí những vinh hoa trần thế cũng chẳng còn. Tin tưởng […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu mà chúng ta tin thờ là một Thiên Chúa đầy lòng khoan dung tha thứ và yêu thương tất cả mọi người, Ngài luôn tìm kiếm, dẫn dắt những người tội lỗi quay về. Với lòng cậy trông vào tình thương của Chúa, […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – Năm C

Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng: Ơn tha thứ chỉ được ban cho những tâm hồn khiêm tốn và chân thành nhận lỗi. Giờ đây, chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống của mình và thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện […]

Xem thêm…

Lời nguyện tín hữu lễ thiếu nhi: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO – Năm C

  Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Trong xã hội hôm nay, con người cần những chứng nhân hơn là thầy dạy, vì vậy trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu là phải truyền giáo bằng một đời sống yêu thương- công bằng- bác ái. Vậy giờ đây chúng ta hãy […]

Xem thêm…