LỄ MÙNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ

DẪN LỄ MÙNG HAI TẾT  2019. Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, Đối với trẻ em, Tết là một chuỗi ngày hội vui, nhưng đối với người trưởng thành, Tết là ngày của những mối liên hệ. Mùng Một Tết, chúng ta sống mối liên hệ với Thiên Chúa là Cha. Hôm nay Mùng Hai […]

Xem thêm…