Thư gửi thánh nữ Mônica

Ngày 26 tháng 8 năm 2018. Sáng nay đi lễ Chúa nhật, nghe Cha sở tha thiết mời gọi các chị em hiền mẫu trong họ đạo dành thời gian để đi tỉnh tâm và tham dự thánh lễ vào ngày mừng bổn mạng thánh nữ Mônica (27/8). Mình không biết thánh Mônica là ai, […]

Xem thêm…