ĐÒI HỎI CỦA CHÚA GIÊ-SU CÓ CÒN HỢP VỚI THỜI ĐẠI GOOLGE, YOUTUBE, G5, VÀ VỚI XÃ HỘI 5.0 ?

Có nhiều người đi với Chúa, nhưng thực ra ai trong số nhiều người đó có quyết định dứt khoát để bước theo Chúa trên đường thập giá? Có lẽ Chúa rất thực tế và Ngài không viễn vông, khi quay lại và nói với đám đông điều cần phải nói. Giữa dòng đời hôm […]

Xem thêm…

Thanh Minh

Thanh Minh là một ngày lễ cổ truyền của người Việt. Nó có nguồn gốc từ Trung Hoa và sau đó du nhập sang Việt Nam. Đây là ngày lễ thể hiện lòng đạo hiếu của các con, cháu với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, ngày này mang giá trị văn hóa và […]

Xem thêm…