THÁNH PEDROALMATO-BÌNH

         THÁNH PEDROALMATO-BÌNH     Linh mục dòng Đa Minh (1830-1861)    NGÀY TỬ ĐẠO:1Tháng 11 Nếu cha mẹ có hay tin con bị bắt thì xin cha mẹ đừng khóc nhưng hãy vui mừng vì con được diễm phúc. Thánh Almato-Bình sinh ngày 01/11/1830 tại tây ban nha. Thời niên thiếu, […]

Xem thêm…

Các Thánh Tử Đạo VN Kính Trong Tháng Tám

Các Thánh Tử Đạo VN Kính Trong Tháng Tám Tác giả: Lm. Nguyễn Ðức Việt Châu, SSS http://www.dunglac.org Ngày 1 tháng 8:Thánh Bernadô Võ Văn Duệ,Linh mục (1755-1838) 1 Ngày 1 tháng 8:Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh,Linh mục (1772-1838) 6 Ngày 12 tháng 8:Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm,Linh mục (1781-1838) 11 69.Ngày 12 tháng […]

Xem thêm…

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, tử đạo ngày 16/06/1862

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, tử đạo ngày 16/06/1862 Thánh Đaminh NGUYỄN HUY NGUYÊN Chánh trương – Lang y (1800 – 1862) Ngày tử đạo: 16 tháng 6 « Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy » (Mt […]

Xem thêm…

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, tử đạo ngày 16/06/1862

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, tử đạo ngày 16/06/1862 1 Thánh Đaminh NGUYỄN ĐỨC NHI Giáo dân (1822 – 1862) Ngày tử đạo: 16 tháng 6 Tôi cương quyết không đạp ảnh Thánh, vì làm như thế là xúc phạm đến Chúa và công khai chối bỏ đạo. Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi chào […]

Xem thêm…

Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862

Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862 Thánh VINHSƠN NGUYỄN MẠNH TƯƠNG Chánh tổng (1814 – 1862) Ngày tử đạo: 16 tháng 6 Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. (Tv 117) Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương sinh năm 1814 tại họ Phú […]

Xem thêm…