Giáo Hạt Cà Mau

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Cà Mau Tuyên Hứa  Mừng Lễ Bổn Mạng Các thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ban Thường Vụ Giáo Hạt Cà Mau Tuyên Hứa  Mừng Lễ Bổn Mạng Các thánh Tử Đạo Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, kể từ lúc Tin Mừng bắt đầu được loan báo tại Việt Nam, cho đến cuộc bách hại khốc liệt vào thế kỷ XIX, đã có nhiều […]

Xem thêm…

Họ Đạo Tân Lộc : Tổng kết  và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023.

Họ Đạo Tân Lộc : Tổng kết  và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023. Họ Đạo Tân Lộc chúng con cử hành nghi thức tổng kết năm học 2021-2022 và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023. – Với sự quan tâm đặc biệt của Cha Sở, Cha Phó, quý […]

Xem thêm…

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Nhân Ái Cà Mau. Khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Sáng ngày 06-09-2022, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Nhân Ái Cà Mau. Long trọng Khai giảng năm học mới 2022 – 2023 Tham dự ngày Khai giảng gồm có: Lm Phao lô Nguyễn Văn Vinh ( GĐ Trung tâm) GĐ Sở Lao Động TB&XH : Nguyễn Quốc Thanh; Cty TNHH Một thành viên […]

Xem thêm…