MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG.

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG. Kính chúc mừng bổn mạng quí Bề trên, quí Giám mục, quí Linh mục, quí Sư huynh, quí Thầy, quí Ông, quí Anh cùng các vị Gia trưởng mang Thánh hiệu Giuse. Nguyện xin Thánh Giuse Quan Thầy luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa Toàn Năng ban đến quí […]

Xem thêm…

HỌ ĐẠO CÀ MAU MỪNG LỄ THÁNH GIUSE

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG.  XEM VIDEO XIN BẤM VÀO ĐÂY GIA TRƯỞNG HỌ ĐẠO CÀ MAU MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE Đầu tháng 3, các Cha nhắc nhỡ mọi người trong họ đạo cầu nguyện cho các Gia trưởng, đặc biệt cho các Gia trưởng trẻ được nhiều Ơn Chúa, để chu toàn […]

Xem thêm…

LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH TẠI HỌ ĐẠO CÀ MAU

LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH TẠI HỌ ĐẠO CÀ MAU  Sau những ngày Mùa Chay Thánh, sống theo tinh thần của Giáo hội,cụ thê theo nội dung Thư Mục vụ Mùa chay của Đức Cha Stêphanô,nhất là “đồng hành với các gia đình trẻ”, mời các gia đình trẻ mỗi tháng tham dự Thánh Lễ dành […]

Xem thêm…

DÂNG HOA THÁNG NĂM

1.- Hằng năm, cứ độ này, khi Bắc Bộ đang rộn ràng vụ Chiêm-Xuân và Nam Bộ hừng hực nắng nóng chuyển mưa thì con dân nhà đạo mình cứ là nôn nao cả lên để vào tháng 5 – Dâng Hoa Đức Mẹ, Lễ gần, Lễ xa, Lễ ta Lễ mình. Nó vừa là […]

Xem thêm…