GPCT: Truyền Chức Phó Tế Thời Covid

Những Con Số “Sáu” Sáu giờ sáng (6h00’) hôm nay – Thứ Sáu, ngày Hai Mươi Sáu (26.11.2021), Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên đã truyền chức Sáu (Phó tế) cho Sáu (06) Ứng viên thuộc khóa Mười Sáu (K16) của Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ: Thầy Gioakim Phan Văn Giàu, […]

Xem thêm…