THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC BẠN TRẺ CÔNG GIÁO CẦN THƠ GẶP KHÓ KHĂN TẠI VÙNG DỊCH

GIÁO PHẬN CẦN THƠ BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ   THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC BẠN TRẺ CÔNG GIÁO CẦN THƠ GẶP KHÓ KHĂN TẠI VÙNG DỊCH   Gành Hào, ngày 18 tháng 8 năm 2021 Kính thưa Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Cha Tổng đại diện Carôlô Hồ Bặc Xái, Cha […]

Xem thêm…

Thơ Mời Tham dự Khóa huấn luyện BĐH các Đoàn thể & Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (có cập nhật)

GIÁO PHẬN CẦN THƠ      BAN GIÁO DÂN                                              Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2021 THƠ MỜI Tham dự Khóa huấn luyện BĐH các Đoàn thể & Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Kính gửi:     Quý Cha sở và Cha phó, Quý vị thành viên HĐMV Giáo xứ, Quý vị trong Ban Điều […]

Xem thêm…