Giáo Hạt Cà Mau

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Tư (24.11.2022)

Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ – 2022 Ngày Thứ Tư (24.11.2022) THÁNH LỄ Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam Trong đoạn Tin mừng hôm nay Đức Giêsu tiên báo về những cuộc bách hại mà người môn đệ phải chịu “vì Danh Thầy”, đồng thời, Ngài khẳng định lời […]

Xem thêm…