Giáo Hạt Cà Mau

Đạo đức trong truyền thông

Đạo đức trong truyền thông – Tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỀN THÔNG I. NHẬP ĐỀ.. II. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ CON NGƯỜI III. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI XÂM PHẠM LỢI ÍCH […]

Xem thêm…

ĐTC gửi sứ điệp cho Dòng Phanxicô Hèn mọn Thánh Tâm

ĐTC gửi sứ điệp cho Dòng Phanxicô Hèn mọn Thánh Tâm Ngọc Yến Vatican News (10.8.2020) – Vào 08/8/2021, các nữ tu Dòng Phanxicô Hèn mọn Thánh Tâm sẽ mừng 100 năm ngày sinh của vị sáng lập, Chân phước Maria Margherita Caiani. Nhân dịp Hội Dòng chuẩn bị một năm cho sự kiện quan […]

Xem thêm…

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi quan tâm chú ý đến người nghèo, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, và cảnh giác chống lại sự thờ ơ dửng dưng. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ […]

Xem thêm…