Giáo Hạt Cà Mau

GIA TRƯỞNG HỌ CÀ MAU MỪNG LỄ THÁNH GIUSE QUAN THẦY

GIA TRƯỞNG HỌ CÀ MAU MỪNG LỄ THÁNH GIUSE QUAN THẦY
Đầu tháng 03, bà con giáo dân được quý Cha nhắc thêm lời cầu nguyện cho các Gia trưởng luôn chu toàn trọng trách làm Ông, làm Cha và làm Chồng theo gương Thánh Cả Giuse.Chiều 19.03. lúc 16 giờ, các Gia trưởng tập họp, cầu nguyện riêng và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Sau đó Cha Phêrô Vũ văn Hài, trình bày Chủ đề “ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN” qua 3 đối tượng: Gia đình Di dân, gia đình Hôn phối khác đạo và Gia đình bị đổ vỡ. 

Đúng 18 giờ, Gia trưởng tập họp trước Đền Thánh Giuse, dâng lời Cầu nguyện và rước Kiệu Thánh vào nhà thờ. Cha Sở Phaolô chúc mừng Cha Phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng, Thầy Sáu Giuse Nguyễn văn Thiện, quý Gia trưởng và gợi lên tâm tình, nhất là biết dâng lên Chúa mọi khó khăn trong đời sống gia đình để được giải quyết ổn thỏa như thánh Giuse xưa.Trong bài Giảng, Cha Phêrô nhấn mạnh đến gương của Thánh Giuse, luôn nhạy bén nhận ra Thánh ý Chúa và sẵn sàng thực hiện trong niềm tin và tình yêu phó thác. Cuối Lễ Ông Chủ tịch HĐMVGX  Trần Phương Trị chúc mừng Cha Phó, Thầy, Gia trưởng và cám ơn Cha Phêrô Vũ văn Hài.
Phạm Dũng


Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *