Giáo Hạt Cà Mau

Câu chuyện “con lừa” và “người thợ vườn nho”

Câu chuyện “con lừa” và “người thợ vườn nho” (Hành trang giúp người giáo lý viên sống và chu toàn sứ vụ) Trương Đình Hiền Dẫn nhập: Từ câu chuyện con lừa: “Vì Chúa cần đến nó” – Đọc chung trích đoạn Tin Mừng Mc 11,1-3: Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần […]

Xem thêm…

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA” Dẫn nhập Hình ảnh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã có chỗ đứng trong Giáo Hội, trong lòng người tín hữu trải qua dòng lịch sử. Vấn đề cần đặt ra ở đây: niềm tin của mỗi tín hữu được xây dựng trên định hướng nào? Từ niềm […]

Xem thêm…

Đôi nét về phép lành Urbi et Orbi

Đôi nét về phép lành Urbi et Orbi   D.D. Emmons WHĐ (19.12.2022) – Theo truyền thống Giáo hội, hằng năm, Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Orbi trong dịp Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh. Sau đây là đôi nét về phép lành Urbi et Orbi. Ý nghĩa của phép lành Urbi et Orbi Urbi et orbi, […]

Xem thêm…

Loạt Bài Giáo Lý Về “Phân Định”

Loạt Bài Giáo Lý Về “Phân Định” Nguồn: vaticannews.va/vi “Phân Định Nghĩa Là Gì”. Một ví dụ phân định của thánh Inhaxiô. Yếu tố cầu nguyện. Yếu tố hiểu biết chính mình. Yếu tố ước muốn. Yếu tố đọc lại cuộc đời Sự sầu khổ thiêng liêng. Đọc những khuấy động tâm hồn. Sự an […]

Xem thêm…

Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

Buộc xưng tội trong mùa Chay không? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe nói rằng ai không […]

Xem thêm…

Loạt Bài Giáo lý về Thánh Giuse của Đức Phanxicô

Loạt Bài Giáo lý về Thánh Giuse của Đức Phanxicô Bài 1. Thánh Giuse và môi trường nơi ngài sống. Bài 2. Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ. Bài 3. Thánh Giuse: người công chính và là chồng của Đức Maria. Bài 4. Thánh Giuse người của sự thinh lặng. Bài 5. Thánh Giuse, […]

Xem thêm…