Giáo Hạt Cà Mau

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA” Dẫn nhập Hình ảnh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã có chỗ đứng trong Giáo Hội, trong lòng người tín hữu trải qua dòng lịch sử. Vấn đề cần đặt ra ở đây: niềm tin của mỗi tín hữu được xây dựng trên định hướng nào? Từ niềm […]

Xem thêm…

Loạt Bài Giáo Lý Về “Phân Định”

Loạt Bài Giáo Lý Về “Phân Định” Nguồn: vaticannews.va/vi “Phân Định Nghĩa Là Gì”. Một ví dụ phân định của thánh Inhaxiô. Yếu tố cầu nguyện. Yếu tố hiểu biết chính mình. Yếu tố ước muốn. Yếu tố đọc lại cuộc đời Sự sầu khổ thiêng liêng. Đọc những khuấy động tâm hồn. Sự an […]

Xem thêm…

Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

Buộc xưng tội trong mùa Chay không? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe nói rằng ai không […]

Xem thêm…