Giáo Hạt Cà Mau

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ GIUSE HUỲNH VĂN SỸ

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ GIUSE HUỲNH VĂN SỸ WGPNT (25.07.2023) – Thánh lễ Tấn phong Giám Mục cho Đức cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ được diễn ra lúc 5h00 ngày 27.06.2023 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Nguồn: giaophannhatrang.org […]

Xem thêm…