Giáo Hạt Cà Mau

Suy niệm về thánh Giuse

Suy niệm về thánh Giuse Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. 1. Thành Giuse là người có đức tin lớn lao. Ngài đã đón nhận những biến cố độc nhất vô nhị do Thiên Chúa gửi đến cho […]

Xem thêm…

28-10 Thánh Simon và thánh Giuđa-Tông đồ

28-10 Thánh Simon và thánh Giuđa-Tông đồ Thánh Simon Thánh Simon được tất cả bốn Phúc Âm nhắc đến. Trong hai Phúc Âm, ngài được gọi là “người Nhiệt Thành” (Zealot). Người cũng được gọi là “người Cananeen”. Người được nêu danh trong bản 12 Tông Đồ, nhưng Phúc Âm không nói gì về người. […]

Xem thêm…

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Giáo hội không mừng ngày sinh của các thánh. Ngày sinh của con cái Adam là một ngày u buồn tràn đầy nước mắt, và cái di sản thảm khốc của tội lỗi mà chúng ta mang theo khi vào đời. Nhưng trong lịch sử phụng vụ Công […]

Xem thêm…