Giáo Hạt Cà Mau

5 Phút Lời Chúa Từ 21-27 tháng 9.2020

21/09/20 THỨ HAI TUẦN 25 TN Th. Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13 CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ? Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy niệm: Thường ngày ta có […]

Xem thêm…