Giáo Hạt Cà Mau

Ông thật có phúc (28.8.2022 – Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C)

Ông thật có phúc (28.8.2022 – Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 14,1.7-14 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ […]

Xem thêm…