Giáo Hạt Cà Mau

Ngồi Ngắm Trăng Tạ Ơn Kỳ Công Chúa

Ngồi Ngắm Trăng Tạ Ơn Kỳ Công Chúa Mỗi năm đều như thế, hết kì trăng khuyết trăng thu trăng lại đầy. Người ta thường hay bảo nhau, trung thu là ngày tết đoàn viên, là ngày ông bà cha mẹ mong mỏi những đứa con, đứa cháu của mình cùng ngồi lại bên nhau, […]

Xem thêm…