Giáo Hạt Cà Mau

Các Bài Suy Niệm Lễ Giáng Sinh

Các Bài Suy Niệm Lễ Giáng Sinh   Ngôi Lời là ánh sáng thật–‘Manna’ 3 Ngôi Lời đã tỏ mình–TGM Giuse Nguyễn Năng. 4        THÊM——3. Đêm Giáng Sinh: Lễ của tình thương–Lm. Giuse Đinh Lập Liễm.. 5 Lời đã trở thành nhục thể–Lm Carôlô Hồ Bắc Xái 10 Lễ Giáng Sinh: Con […]

Xem thêm…

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh)

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 1-8 Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé […]

Xem thêm…