Giáo Hạt Cà Mau

Người Nằm Xuống

Người Nằm Xuống Nằm là một tư thế của con người từ sinh ra cho đến lúc chết đi. Nhưng không phải ai nằm cũng đều như nhau. Một tư thế nhưng ngàn tâm tư, vạn nỗi niềm riêng. Tôi vẫn nằm để ngủ, để nghỉ, để giải trí. Nằm cho tôi sức khỏe, niềm […]

Xem thêm…