Giáo Hạt Cà Mau

Nên Thánh từ những điều nhỏ bé

Cũng như mọi tín hữu khác, Giáo lý viên được mời gọi nên thánh. Tuy nhiên, vì tác vụ và sứ mệnh, lời kêu gọi nên thánh mang tính rộng rãi, cấp thời đặc biệt. Đời sống thiêng liêng của một giáo lý viên phải được thể hiện qua những điểm sau đây: Nên Thánh […]

Xem thêm…

Đổi Mới Tâm Hồn Để Đón Chúa

Chúa nhật 3 MV C –    Lc 3,10-18 Đổi Mới Tâm Hồn Để Đón Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan thánh Chúa, chúng con hết lòng thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ. Vì tình thương cứu độ, Chúa đã chấp nhận xuống thế nhận lấy thân phận con người mỏng dòn của chúng […]

Xem thêm…

Dọn Đường

Chúa nhật 2 MV C –    Lc 3,1-6 Dọn Đường Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên gia đình và giáo xứ chúng con. Chúa đã đến ở giữa nhân loại, nhưng lòng chúng con vẫn […]

Xem thêm…

Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (01.11.2021) – Trong tiếng Do-thái danh từ ‘công chính’ là צְדָקָה/tzedaqah (righteousness); tính từ ‘công chính’ là צַדִיק/tsadaq (righteous), và động từ là צדק/tsiddeq (justify, to be righteous). Còn trong tiếng Hy-lạp, danh từ ‘công chính’ là δικαιοσύνη/dikaiosune (righteousness); tính từ […]

Xem thêm…