Giáo Hạt Cà Mau

Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật -Chúa Nhật Thường Niên 15 C 10.07.22

Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật Chúa Nhật Thường Niên 15 C 10.07.22 vo ha  Kiêm Ái là cốt lõi tư tưởng của Nhà Hiền Triết   Đông Phương Mặc Tử (468—376 TCN}: yêu mọi người như mình, do tâm không phân biệt ta hay người.  “Thương người như thể thương thân” (Gia Huấn […]

Xem thêm…

Người tiếp đón họ (19.6.2022 Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C)

Lời Chúa: Lc 9,11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm […]

Xem thêm…

Mừng Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Chúa Nhật Năm C 19.06.22

Mừng Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Chúa Nhật Năm C 19.06.22 vo ha I.  “Ăn để sống, chớ không phải sống để ăn”. Đó là lời khuyên răn  con cháu từ ngàn xưa của tổ tiên ông bà cha mẹ dân Việt ta.  Như vậy “Ăn” là một “nhu cầu” cần thiết cho đời sống. Mà Nhu Cầu là cái cần phải có, […]

Xem thêm…