Giáo Hạt Cà Mau

Giáo lý cho bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

GIÁO LÝ CHO BÀI GIẢNG (Theo hướng dẫn của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích) CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B WHĐ (28.02.2024) – Để hỗ trợ các nhà giảng thuyết thuận tiện hơn trong việc thêm giáo lý vào bài giảng, Ban Biên tập xin được trích dẫn những điểm giáo lý […]

Xem thêm…