Giáo Hạt Cà Mau

HỌ ĐẠO HÒA THÀNH “SIÊU THỊ 0 ĐỒNG” TIẾP SỨC HÀNH TRÌNH – KẾT NỐI TRÁI TIM

HỌ ĐẠO HÒA THÀNH “SIÊU THỊ 0 ĐỒNG” TIẾP SỨC HÀNH TRÌNH – KẾT NỐI TRÁI TIM “Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh” (Thánh Phanxicô) Ngày 20/7/2022, dưới sự trợ giúp của Đức Cha Stêphanô – Giám mục Giáo phận Cần Thơ và các ân nhân xa gần, họ đạo Hòa Thành […]

Xem thêm…

Tân Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt  Cha Phó Mới Họ Đạo Hòa Thành

Tân Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt  Cha Phó Mới Họ Đạo Hòa Thành “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10) Vào lúc 9h00 ngày 16/7/2022, tại nhà thờ Hòa Thành, Cha Đôminicô Châu Hoàng Ngọc, cha sở họ đạo Hòa Thành, đã công bố sắc lệnh thuyên chuyển của […]

Xem thêm…