Giáo Hạt Cà Mau

Hãy vâng nghe lời Người (06.8.2022 – Thứ bảy – Lễ Chúa hiển dung) 05/08/2022

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê […]

Xem thêm…