Giáo Hạt Cà Mau

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (21.05.2023 – Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A)

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (21.05.2023 – Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A) Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã […]

Xem thêm…

Nỗi buồn trở thành niềm vui (18.05.2023 – Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh)

Nỗi buồn trở thành niềm vui (18.05.2023 – Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh) Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái […]

Xem thêm…