Giáo Hạt Cà Mau

Đấng đầy ân sủng (08.12.2022 – Thứ Năm Tuần 2 MV – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)

Đấng đầy ân sủng (08.12.2022 – Thứ Năm Tuần 2 MV – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội) 07/12/2022 Lời Chúa: Lc 1, 26-38   Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với […]

Xem thêm…