Bông lúa trĩu hạt (28.01.2022 – Thứ Sáu Tuần 3 TN – Thánh Toma Aquinô, Linh mục)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34   Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì […]

Xem thêm…

Vào nhà, vào thành phố (26.01.2022 – Thứ Tư – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám mục)

Lời Chúa: Lc 10, 1-9   Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh […]

Xem thêm…

Con phải làm gì? (25.01.2022 – Thứ Ba – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại – Kết thúc tuần Hiệp nhất)

Lời Chúa: Cv 22, 3-16   Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa […]

Xem thêm…

Vào nhà một người mạnh (24.01.2022 – Thứ Hai Tuần 3 TN – Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục)

Lời Chúa: Mc 3, 22-30 Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một […]

Xem thêm…

Con Người làm chủ ngày sabát (18.01.2022 – Thứ Ba – Ngày đầu trong tuần Hiệp nhất)

Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” Người đáp: “Các ông chưa bao […]

Xem thêm…