Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.02 Đến Ngày 23.02.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.02 Đến Ngày 23.02.2019 18.02.2019 19.02.2019. 20.02.2019. 21.02.2019. 22.02.2019. 23.02.2019. 18.02.2019 THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Mc 8,11-13 Lời Chúa: “Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người”. (Mc 8,11) Câu chuyện […]

Xem thêm…