Mục vụ hôn nhân: Mục đích và cách thức rao hôn phối

1. Mục đích của việc rao hôn phối Việc rao hôn phối nhằm hai mục đích chính là: Thứ nhất là để hiệp thông và cầu nguyện cho nhau: với người Công giáo, sự hiệp thông các thành phần dân Chúa trong Giáo hội là là một tín điều.  Bên cạnh đó, một từ ngữ để […]

Xem thêm…