Bạn không thích giáo huấn của Thiên Chúa và Giáo Hội ư? Điều này sẽ giúp bạn!

Trước hết bạn hãy xem Video này! Suy tư về Video Ngay từ giây phút chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hiện hữu trong cõi nhân sinh này, chúng ta nhận được mời gọi đi qua sa mạc cuộc đời. Và không ai đi qua sa mạc mà lại không cần đến nước. Vì […]

Xem thêm…

SÁU TỘI MÀ NGƯỜI KITÔ HỮU KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT ĐƯỢC

Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải có chọn lựa đúng đắn: chấp nhận các yếu đuối của mình và mặc lấy đức tính khiêm nhường. Tội làm chúng ta phân cách Chúa (Is 59:2). Không có mức độ khác nhau của phân cách. Chúng ta hoặc giải hòa với Chúa, hoặc phân cách […]

Xem thêm…

Tản mạn tháng 11: thăm nghĩa trang, thăm lại chính mình

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90) Ta vẫn thường nói về chữ ‘đời sống’ một cách tự nhiên mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng vấn đề là sống như thế nào? Đức Giê-su nói: “tôi đến để cho chiên […]

Xem thêm…