Giáo dân thời 4.0

Trong việc tham dự thánh lễ, nhiều người hiện nay xác định trước những ‘quy chuẩn’ cho mình để ‘chọn lựa’: Thánh lễ diễn ra ở nhà thờ nào mà mình thích, thời gian thánh lễ kéo dài bao lâu (thường thì ‘càng ngắn càng tốt’), vào khung giờ nào, do linh mục nào giảng, […]

Xem thêm…

Cha Bovati : Đang lan tràn một hệ tư tưởng chống lại sự vâng phục Thiên Chúa

Trong hai bài suy niệm tiếp theo vào chiều thứ Hai và sáng thứ Ba của Giáo triều, cha Bovati, tập trung vào đề tài “tiếng gọi của Thiên Chúa” và “hệ tư tưởng chống lại sự vâng phục Thiên Chúa”. “Thiên Chúa luôn hoạt động để hướng con người khám phá chiều kích cuộc […]

Xem thêm…