Giáo Hạt Cà Mau

Nên Thánh từ những điều nhỏ bé

Cũng như mọi tín hữu khác, Giáo lý viên được mời gọi nên thánh. Tuy nhiên, vì tác vụ và sứ mệnh, lời kêu gọi nên thánh mang tính rộng rãi, cấp thời đặc biệt. Đời sống thiêng liêng của một giáo lý viên phải được thể hiện qua những điểm sau đây:
Theo truyền thống đông phương, thầy dạy không chỉ là người trao cho học trò khối kiến thức, nhưng trao cả nếp sống đạo đức và nhân bản của mình. Trong ngôi nhà Giáo Hội, Giáo lý viên còn phải vươn cao hơn thế nữa, Vì lý tưởng của họ là chia sẻ chính đời sống đức tin cho các học trò lớp giáo lý (gọi chung là Thiếu nhi Thánh Thể). Và xác định, phải vươn đến Đức Ki-tô, Thầy dạy duy nhất trong lịch sử giáo dục và truyền bá đức tin cho nhân loại.
Cũng như mọi tín hữu khác, Giáo lý viên được mời gọi nên thánh. Tuy nhiên, vì tác vụ và sứ mệnh, lời kêu gọi nên thánh mang tính rộng rãi, cấp thời đặc biệt. Đời sống thiêng liêng của một giáo lý viên phải được thể hiện qua những điểm sau đây:
– Giáo lý viên phải được đào tạo bài bản kiến thức Giáo lý, phương pháp sư phạm theo lứa tuổi, có tâm hồn yêu mến Chúa thiết tha, có lòng nhiệt thành dấn thân vì Nước Trời, luôn khao khát kiếm tìm, học hỏi và cậy dựa on Chúa Thánh Linh soi dẫn để chia sẻ với các em.
– Mỗi ngày phải tự trau dồi kiến thức Giáo lý theo chương trình khối học.
– Mỗi ngày phải tự hoàn thiện đạo đức và lối sống đức tin. Không ai có thể tin một Giáo lý viên giảng hay, diễn thuyết giỏi mà đời Sống thiêng liêng nguội lạnh hay sống nghịch với Lời Chúa. Theo đó, lời giảng Giáo lý sẽ sống động biết bao cho những Giáo lý viên áp dụng, nêu gương sáng trong cuộc Sống hằng ngày.
– Sống Bí tích và cầu nguyện, nhất là thường xuyên lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Hòa giải, đọc các Giờ Kinh Phụng vụ và cá nhân để kết hiệp với toàn thể Giáo Hội, suy niệm hằng ngày, làm việc tôn sùng Đức Mẹ, yêu thích chầu Chúa Thánh Thể, và những buổi tĩnh tâm.
– Vâng, ai cũng phải nên tông đồ với sứ mạng ngôn sứ trong Hội thánh. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là khi muốn cho ai thứ gì, chí ít mình phải có thứ ấy. Giáo lý viên cũng vậy, muốn dạy các em nhận biết Thiên Chúa để thờ phượng và sống theo đường lối Ngài, thì anh chị buộc có đức tin đủ lớn, kiến thức Giáo lý nhất định, có đời sống đạo đức và lòng nhiệt thành sứ vụ, để khi nhận danh Chúa, giảng về đường lối của Ngài và thực hành trong đời sống, thì không mang lại cảm giác nghi ngờ cho những người chung quanh.
Một tín hữu sống giữa đời thường hay | dựa vào cộng đoàn, nhưng khi tham
gia dạy Giáo lý sẽ mang trách nhiệm tự thánh hóa bản thân, học thêm Lời Chúa, hiểu, yêu mến và sống theo Giáo huấn của Người – Còn gì bằng khi biết tận dụng sứ mạng đế nên thánh, dùng chức năng, phận vụ của
mình trở nên tông đồ đẹp lòng Chúa, phục vụ Chúa vô vị lợi, và cũng giúp người khác nên thánh.
– Chắc chắn những hi sinh của người Giáo lý viên được Chúa chúc phúc, ban thêm ân sủng để việc chúng ta rao giảng Lời Chúa sinh nhiều hoa trái tốt tươi cho Giáo hội, sinh an cứu rỗi cho bản thân và mọi người. Vì thế, mong ngày thêm nhiều người có khả năng quảng đại tham gia sứ mạng tông đồ | Giáo lý viên.
–Mimosa—
Source: Don Bosco Magazine
https://www.youtube.com/channel/UChFL6YZmCe_DQ7ucqQC_ymQ/videos
Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *