Giáo Hạt Cà Mau

Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.08.2022

NGÀY 07.08.2022, CHÚA NHẬT
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI

Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội và thế giới,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho những người buôn bán biết áp dụng các giá trị Tin Mừng trong việc kinh doanh,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,…

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi giúp chúng ta ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa Kitô cho đến khi chúng ta đạt được sự thánh thiện đích thực.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II

1. PHẦN KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: CÁC MẦU NHIỆM MỪNG

MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
+ Lời Chúa: “Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.” (Rm 10,8-10)

+ Suy niệm: Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết. Đó là một chân lý, đó là một mầu nhiệm. Chân lý và mầu nhiệm này là một bảo chứng mang lại ơn cứu độ cho những người tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết. Quả thật, việc Thiên Chúa làm công Chúa Giêsu sống lại là điều thật kỳ diệu:
“Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa
đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!” (Tv 65,1-2)

+ Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha từ ái, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Chúng con hoan hỷ khi suy niệm về việc Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

+ Lần Chuỗi (1 Chục như sau)[1]:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.

Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời…, chúng con nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi[2]: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
+ Lời Chúa: “Tôi thấy có gì giống như Con Người đang nói với tôi: ‘Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời, và Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.” (Kh 1,17c-18)

+ Suy niệm: Chúa Giêsu được siêu thăng lên trời làm Vua và làm Chúa của mọi loài trên trời dưới đất. Như thế, Người có toàn quyền trên mọi sự! Ước mong sao mọi loài mọi vật biết được điều đó mà tôn nhận:
“Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa,
đàn ca mừng Thánh Danh.
Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:

Hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ!” (Tv 65,4-5)

+ Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin tuôn đổ hồng ân dồi dào cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

+ Hiệp nguyện(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).

MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
+ Lời Chúa: “Tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể nơi Đức Kitô, và trong Người, anh em được sung mãn. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết.” (Cl 2,9-10a.12)

+ Suy niệm: Chúa Giêsu đã được Chúa Cha dùng Thánh Thần mà làm cho sống lại từ cõi chết. Khi chịu phép rửa, người tín hữu được Chúa Thánh Thần thánh hiến, vì thế người tín hữu được phúc gọi Thiên Chúa là Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Khi chịu phép rửa, người tín hữu được đưa từ tình trạng tội lỗi bước vào tình trạng ân sủng của con cái Chúa, như dân Israel được Chúa đưa từ tình trạng nô lệ bên Ai Cập bước vào tình trạng tự do trong miền đất hứa:
“Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
Chúa uy dũng hiển trị muôn đời;
đôi mắt Người theo dõi chư dân,
quân làm phản chớ có hòng nổi dậy!” (Tv 65,6-7)

+ Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho con cái trong nhà được hồng ân vô giá là bí tích thánh tẩy. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện mà ban cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhờ thế, chúng con sống cho đáng hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

+ Hiệp nguyện(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).

MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC BÀ LÊN TRỜI.
+ Lời Chúa: “Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.” (2 Tm 2,8-11)

+ Suy niệm: Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho tất cả những ai tin vào Người. Đó là một bảo chứng mà biết bao nhiêu vị thánh đã xác quyết, cụ thể là thánh Phaolô tông đồ. Tin vào Chúa, Chúa sẽ thực hiện cho ta điều ta không tưởng, vì Chúa là Đấng thành tín, quyền năng và yêu thương vô cùng:
“Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
trổi vang lên lời tán dương Người,
Người là Đấng bảo toàn mạng sống
và giữ gìn ta khỏi bước sa chân.” (Tv 65,8-9)

+ Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha từ ái, Chúa ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tin tưởng vững vàng mầu nhiệm cao cả này và được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

+ Hiệp nguyện(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).

MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
+ Lời Chúa: “Chúng ta có một Vị Thượng Tế cao cả ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm.” (Hr 8,1b-3a)

+ Suy nguyện: Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế tối cao, và đồng thời Người cũng là Hy Tế cứu độ thánh thiện và vĩnh cửu đẹp lòng Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ đời đời cho loài người. Vị Thương Tế ấy đã phải trải qua muôn vàn thử thách, nêu gương cho ta. Người ta phải trải qua thử thách là để được nên hoàn thiện hơn.
“Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,
luyện chúng con như luyện bạc trong lò,
đã để cho rơi vào cạm bẫy,
gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,
mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.

Cả nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,
nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.” (Tv 65,10-12)

+ Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình làm giá chuộc muôn người; cúi xin Chúa vui lòng đón nhận hy tế thập giá được hiện thực hoá hằng ngày qua hy lễ tạ ơn trong thánh lễ trên khắp thế giới mà ban ơn cứu độ cho hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
+ Hiệp nguyện(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).

3. PHẦN KẾT THÚC
KINH CẦU ĐỨC MẸ
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.

Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm Mân Côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

MẸ MARIA (hát một câu hoặc hết bài)
ÐK. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường, lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết vẹn tuyền, không vướng tội truyền. Trái Tim Mẹ đáng mến yêu.
1. Ðây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.
2. Ðây Giáo Hội thân yêu và cả thế giới phân vân, nghe những lời cao siêu, của Mẹ hiện xuống bao lần.

Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *