Đức Thánh Cha gây kinh ngạc khi thẳng thừng bác bỏ tước hiệu Đức Mẹ “đồng công cứu chuộc”

Facebook
Google+
Twitter
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *