Giáo Hạt Cà Mau

Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi – Ngày 08.11.2021

THÁNG 11 – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Thứ Hai, ngày 08.11.2021
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Một ngày kia, Đức Mẹ nói với chân phước Alan: “Mẹ muốn người ta tôn sùng Kinh Mân Côi để đón nhận ơn phúc của Con Mẹ trong cuộc đời cũng như trong giờ lâm chung. Sau khi họ chết, Mẹ muốn họ thoát khỏi cảnh nô lệ để nên giống như vua chúa đội triều thiên, cầm vương trượng và vui hưởng vinh quang đời đời.”
Thánh Louis de Montfort
Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi…
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh…
>> Cầu cho các linh hồn luyện tội…

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
CON TIN CHÚA ƠI (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con.
ĐK. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. 
2. Rồi bao lo toan, mà đời con sao mãi ê chề. Tình Ngài hôm qua, sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này, đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều. Dù đời con đớn đau trăm chiều. Nguồn ủi an Chúa là Tình Yêu.
3. Dù hôm nay đây, đường trần ai vương vấn bên lòng. Tình Ngài bao dung luôn cho con trọn niềm tín trung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi. Con luôn vẫn tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài. Tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai.
4. Trần gian hôm nay, dù đổi thay như lá trên cành. Tình đời như vôi, cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm mầu, dìu con qua từng tháng năm. Con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong An Bình. Ngài chờ con giữa ánh bình minh.

 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM 1:
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Ai không thách thức Người thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người sẽ được Người tỏ mình cho thấy” (Kn 1,2). Đức Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, nên Mẹ được Chúa tỏ mình cho thấy một cách cụ thể, nơi mầu nhiệm Con Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ. Xin cho chúng con khiêm nhường đón nhận thánh ý của Chúa trên cuộc đời của chúng con như Đức Mẹ xưa kia.

(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
“Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công” (Kn 1,5). Thánh Thần đã hướng dẫn bà Isave thấy được mầu nhiệm cao quý nơi cung lòng Đức Mẹ khi Đức Mẹ tới viếng thăm. Xin hướng dẫn chúng con, để chúng con đi đúng đường lối của Chúa, không rơi vào những thói lọc lừa của thế gian, và mau mắn theo sự dạy bảo của Chúa Thánh Thần.

(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 3:
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 138,1-3). Chúa sinh xuống làm người là để nên giống chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Chúa biết rõ chúng con hơn chúng con biết mình. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con nên giống Chúa hơn!

(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 4:
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1). Sống giữa dòng đời đầy cám dỗ, chúng con dễ bị vấp ngã. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để chúng con biết khiêm nhường mà sống dựa vào sức mạnh quyền năng của Ngài.

(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

MẦU NHIỆM 5:
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Chúa phán: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em’.” (Lc 17,6). Lạy Chúa, chúng con có đức tin mà lại không biết làm cho đức tin nên vững mạnh. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng đức tin cho ngày thêm vững mạnh hơn.

(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
CHÚT TÌNH CON THƠ (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết)
1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 
2. Mẹ ơi, trong cuộc trần vương theo gót chân, những bụi mờ lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi. trên nước trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm này Mẹ thứ tha không.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.