Thành lập Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam

Thành lập Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam 15/10/2017 Lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam:  Thành Lập Hàng Giáo Phẩm I. Ðức Giám Mục tiên khởi người Việt Nam– Ngày 11/6/1933 Ðức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, nguyên chính xứ Tân Ðịnh (Sàigòn), được Ðức Piô XI tấn phong Giám Mục tiên khởi […]

Xem thêm…